Vinnutrappa
Sherpalaget på befaring i august. F.v. Nima Sherpa, Binod Magar, Kjell Einar Ormberg

I løpet av sommeren er det gjort forberedelser til bygging av sherpatrappa, som starter i september.

Det er ryddet skog i traseen, og den eksisterende stien/traktorveien fra riksvegen er rustet opp. Sherpaene var på befaring i området den 11. august og har stukket ut noe av traseen. I begynnelsen av september kommer sherpaene til Sunndal og starter arbeidet med å bygge trappa. Stein fra Meisal skal fraktes med helikopter fra flyplassen på Vinnu og inn i traseen. Deretter begynner sherpaene bygging av trappa, og vil holde på utover høsten så lenge forholdene tillater det.