Vinnutrappa har vært stengt i perioden 01.11.22 til 15.05.23. Men nå er vi tilbake i normal drift. Vi har vært på befaring og kan melde at forholda var kjempefine! Det er ingen skader elle annet som trenger utbedring eller vedlikehold etter vinteren, så alt ligger til rette for aktiv bruk fremover.

Vi ønsker alle som vil bruke vinnutrappa velkommen og god tur!