Sparebank1 SMN støtter Vinnutrappa med 200 000 kroner fra sitt samfunnsutbytte. Banksjef Berit Skralthaug sier at banken har stor tro på prosjektet, og tror den planlagte trappa vil bli en stor attraksjon for Sunndal og for hele regionen.

Banken var også med å støttet Midsundtrappene i en tidlig fase, og disse har hatt en eventyrlig økning av tilreisende i sommer.

Pengegaven ble delt ut i september, og Vinnutrappas Venner er svært glad for pengestøtten og at Sparebanken1 SMN støtter prosjektet.