Etter at Storvik AS tok initiativ til kronerulling i det lokale næringslivet, er det pr. januar 2022 samlet inn 865 000 kroner til realisering av Vinnutrappa.

Storvik AS gikk i desember 2021 ut og løftet frem Vinnutrappa som et viktig prosjekt for regionen og ønsket å mobilisere det lokale næringslivet for å bidra til at Vinnutrappa blir realisert.

– Dette prosjektet er for godt og for viktig for vår region til at det skal skrinlegges, sa daglig leder ved Storvik, Dag Sverre Sæsbøe, på en pressekonferanse i desember 2021.

Motivasjonen bak oppropet er først og fremst næringslivets fremtidige behov for arbeidskraft. Næringslivet ser et økende behov for ressurser i årene fremover og at Sunndal kommune skal være en attraktiv bo og arbeidsmarkedsregion. Vinnutrappa vil være et fyrtårn som bidrar til attraktivitet, mener de.