Alle reservasjoner som er gjort tidligere (via skjemaløsning) gjelder fortsatt. Faktura for reserverte trinn sendes ut høsten 2022.

Ønsker du å kjøpe «ditt eget trinn» -og ikke har reservert tidligere via skjemaløsning- klikker du enkelt på det trinnet du ønsker i vår netthandel!

Enkel betaling via Vipps.