Vinnutrappa er offisielt stengt i perioden 1. november–15. mai på grunn av værforhold og rasfare i vintersesongen. All ferdsel i området er på eget ansvar.