fbpx

Framgang

Oktober 2023
300 trinn lagt i år

Sherpaene har avsluttet arbeidet og har lagt om lag 300 trinn. Trappa går nå opp til fossen ved Øvre Løkhammaren.

September 2023
Oppstart byggetrinn 2

Sherpaene starter opp arbeidet igjen mandag 11 september og skal holde på til månedsskiftet oktober/november.

Oktober 2022
380 trinn lagt i år

Sherpaene har avsluttet arbeidet for i år og har til nå lagt imponerende 380 trinn.

September 2022
Oppstart av arbeid med sherpatrapp

Steinheller fraktes inn til trappetraseen med helikopter tirsdag 6. september. Sherpaene starter deretter arbeidet med å legge trappetrinn, og vil holde på utover høsten så lenge forholdene tillater det.

Juli 2022
Første besøk av sherpaer

Første besøk av sherpaer 11.august 2022.
Finstikking av trase og planlegging av skoghogging. Fra venstre Nima Sherpa, Binod Magar og Kjell Einar Ormberg.

Juli 2022
Opprusting av eksisterende ski/traktorvei

Da er vi i gang med opprusting av eksisterende sti/traktorvei på første biten fra riksveien. Totalt skal ca. 400 meter med sti/traktorvei rustes opp.

Juli 2022
Forberedelser til oppstart. Sherpaer vil være tilgjengelige for Vinnutrappa i løpet av sommeren.
Våren 2022
Avklaringer om organisering og finansiering. Vinnutrappa AS etablert, nytt styre på plass.
Vinteren 2022
Vinnutrappas venner arbeider med organisering og søknad om spillemidler
Februar 2022
Alti Sunndal og Alti forvaltning bidrar med 250 000 + 50 000 kroner til Vinnutrappa.
Januar 2022
Lokalt næringsliv samler inn 850 000 kroner, etter initiativ fra Storvik.
Juni 2021
Kommunestyret vedtar 16. juni å støtte byggingen av Vinnutrappa

Det innebærer at kommunen vil støtte byggingen med én million kroner, samt 750.000 kroner i kommunal andel spillemidler forutsatt at en søknadsberettiget organisasjon søker spillemidler og tar på seg eierskapet til Vinnutrappa.

Februar 2021
Sunndal Næringsforening støtter Vinnutrappa med 100 000 kroner
Desember 2020
Sunndal sparebank støtter Vinnutrappa med inntil 1 mill. kroner
September 2020
Sparebank1 SMN støtter Vinnutrappa med kr 200 000
Mai 2020
Nytt møte og befaring med Geir Vetti.

Nytt møte med Geir Vetti. Befaring i turstien der trappa skal komme. Også vurderinger av parkeringsmuligheter i området.

Mars 2020
Planlagt oppstart utsettes

Planlagt oppstart av trappebygging til våren legges på is når koronaen kommer. Nødvendige utredninger og avklaringer gjennomføres som planlagt. I første rekke handler det om biologisk mangfold og skredfare.

Februar 2020
Vinnutrappas venner åpner for bestilling av trinn og mulighet for å reservere trinn-nummer.
Januar 2020
Åpent møte om Vinnutrappa, der et femtitalls oppmøtte får høre stibygger Geir Vetti uttale at trapp ved Vinnu vil ha enormt potensial. Det ble også orientert om arbeidet så langt.
Januar 2020
Venneforeningen Vinnutrappas Venner dannes, og står som initiativtaker til trappeprosjektet. Per Steinar Husby er styreleder.
Desember 2019
Sunndal næringsselskap setter av 1 mill. kroner til tilrettelegging av Vinnutrappa-prosjektet
Desember 2019
Kommunestyret konkretiserer oppdraget. Ber om utredning med tanke på realisering.
August 2019
Stibygger Geir Vetti på besøk i Sunndal, stor entusiasme etter befaring ved fossen. Prosjektet starter opp for fullt, med kommunen som tilrettelegger.
Desember 2018
Oppdrag med å utrede muligheten for en realisering av Vinnutrappa gis av Sunndal kommunestyre.