Arbeidet med å legge trinnene til Vinnutrappa innebærer store mengder med stein som ligger langs sherpatrapptraseen. Dette utgjør en risiko for turgåere, samt for sherpaene som er i gang med arbeidet -om det er mye folk i området der det kan være løse steiner.

Det vil bli skiltet om at området er stengt i en periode framover.

Vi ber om forståelse for at sikkerheten i forbindelse med arbeidet må ha høyeste prioritet. Trolig vil arbeidet opp til først utsiktspunkt være ferdig om to uker, og da kan man ferdes opp dit.