I Norge har sherpaer fra Nepal siden 2005 anlagt over 200 steintrapper opp til fjell og utsiktpunkt over hele landet. Trappene har gitt store ringvirkninger og verdiskapning for mange lokalsamfunn.

 

Firmaet Stibyggjaren med Geirr Vetti står bak de aller fleste trappene i Norge. Hensikten, sier Vetti, er å gjøre det enklere for folk flest å komme seg opp i fjellet. Dette bekreftes også av mange brukere. Endelig er fjellet blitt tilgjengelig for dem igjen.

Men debatten går om det er viktigst å gjøre naturen mer tilgjengelig eller å bevare den mest mulig urørt.

 

Norges lengste

Norges lengste steintrapp  har 2200 trinn, og går opp til Rørsethornet på Otrøya utenfor Molde i Møre og Romsdal. Oppstigningen er krevende, spesielt om du har høydeskrekk. Men når du kommer til topps 659 moh., kan du nyte synet av en 360 graders utsikt langt ut i havgapet. Midsundtrappene har hatt en eventyrlig økning i antall tilreisende denne sommeren, bare i mai og juni var det 27 000 som tok turen opp trappene.

Det planlegges nå en videre utbygging av trappen, slik at den til slutt skal stå som verdens lengste steintrapp – som per i dag finnes i Peru.

 

Flere trapper planlegges

Også eller i regionen er det planer om trapper. I september ble det kjent at Oppdal planlegger to trapper nær sentrum, og det jobbes også med planer i Eidsvåg. Da i tillegg til planene i Sunndal.

Sunndal og Vinnu har et utrolige potensiale. En trapp kan få utrolig store ringvirkninger for hele regionen, med ti-tusener av besøkende hvert år, sier Geirr Vetti – som gleder seg til å komme i gang med Vinnutrappa.

Kommer man seg helt opp til øverste fossefallet med trappa, vil den bli verdens lengste.

Det er mulig. Men først må vi komme i gang med første byggetrinn. En gjennomføring av dette, vil være spektakulært nok i seg selv, sier Vetti.

 

(Kilde: Klikk.no)