Styret i Sunndal sparebank besluttet 15. desember å støtte Vinnutrappa med inntil én million kroner over bankens gavefond. Styret har stor tro på prosjektet som motor for reiselivsnæringa lokalt. Adm. banksjef Jonny Engdahl sier banken også håper å være med på å skape entusiasme og iver for prosjektet blant øvrig næringsliv og folk flest – og dermed lover banken å bidra med én krone for hver krone Vinnutrappa får fra andre, opp til én million kroner.

Styret i Sunndal Næringsforening (SNF) gir 100.000 kr til Vinnutrappas Venner til realisering av Vinnutrappa.

– Vi mener dette prosjektet vil ha mange positive effekter for Sunndal, og dermed også for næringslivet i kommunen. Vinnu er en del av satsingsområdet for reiseliv i Sunndal, og trappa vil avgjort være en attraksjon for turister og besøkende, men også bli et populært turmål for oss som bor i Sunndal.

– Alt som kan bidra til bolyst gagner også næringslivet i kommunen. Bolyst er viktig for å tiltrekke oss den beste arbeidskraften til kommunen, og bedriftene i Sunndal behøver arbeidskraft i framtida. Vi håper derfor at Vinnutrappa kan bli realisert og applauderer initiativet som er tatt av Vinnutrappas Venner, sier næringsforeningen.

(Foto: Aura Avis)